Odprtje priključka Šmarje - Sap

Družba DARS je danes odprla priključek Šmarje - Sap. Promet po novem priključku bo predvidoma stekel v večernih urah. Zbrane so nagovorili minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, predsednik uprave DARS d.d. dr. Tomaž Vidic in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

ODPRTJE PRIKLJUČKA ŠMARJE - SAP

Priključek Šmarje - Sap, ki je do sedaj omogočal dostop na avtocesto le v smeri Novega mesta in izvoz iz smeri Novega mesta, je del odseka med Malencami in Šmarjem - Sapom, ki je leta 1992 povezal že zgrajeno južno ljubljansko obvoznico z odsekom med Šmarjem - Sapom in Višnjo Goro. Z dograditvijo polnega priključka Šmarje - Sap bo uporabnikom avtocestnega omrežja po novem omogočen tako uvoz kot izvoz na avtocesto v obe smeri.

Dars je leta 2004 v investicijskem programu vrednost celotnega projekta ocenil na 7,9 milijona evrov brez DDV, pri čemer je delež gradbenih del predstavljal 6,6 milijona evrov brez DDV. Vendar je pozneje uspel z razpisom za oddajo del ocenjeno vrednost gradbenih del znižati za kar 47 odstotkov. Pogodbo je sklenil z novomeško družbo CGP d.d. kot izvajalcem del ter Občino Grosuplje kot sofinancerko. Vrednost pogodbenih del tako znaša 3,5 milijone evrov brez DDV.

Trenutno Dars izvaja priprave na gradnjo več novih projektov, med katerimi so druga cev karavanškega predora, severni in južni del tretje razvojne osi ter nov priključek Dragomer med Brezovico in Vrhniko. Obenem načrtuje posamezne ukrepe za povečanje pretočnosti prometa na obstoječem avtocestnem omrežju, in sicer prednostno na ljubljanskem obroču, ki je v zadnjem času postal že močno preobremenjen. Na ta način si Dars prizadeva optimizirati pretočnost prometa ter zagotoviti uporabnikom avtocestnega omrežja varno in čim udobnejše potovanje.