Obvladovanje tveganj na distribucijskih poteh

Transportni in logistični procesi so iz dneva v dan vse bolj zapleteni ter razvejani. Število deležnikov, ki so vključeni v logistične verige vrednosti, postaja vse večje, odnosi med slednjimi pa vse bolj prepleteni ter povezani, velikokrat tudi soodvisni.

Obvladovanje tveganj na distribucijskih poteh
Obvladovanje tveganj na distribucijskih poteh

Želja, pravica ter nemalokrat zahteva vseh vključenih v procesu je zagotovitev varne in kakovostne transportne poti blaga, ki mora biti na končnem cilju ob dogovorjenem času. Poleg vsega naštetega je izjemno pomembno tudi zagotavljanje konkurenčnosti med vključenimi deležniki. 

Ključni dejavnik za zagotavljanje varnosti in kakovosti prepeljanega temperaturno občutljivega blaga je tehnična ustreznost vozila, s katerim se opravlja prevoz. Področje je urejeno s Sporazumom o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz (sporazum ATP), ki med drugim od držav podpisnic sporazuma, med katerimi je tudi Slovenija, zahteva, da zagotovijo ustrezen nadzor nad zahtevami za vozila, ki jih opredeljuje sporazum. Področje je prepleteno in tesno povezano tudi s smernicam Dobre distribucijske prakse – GDP, zahtevami nacionalnih pravilnikov s področja prevoza in distribucije zdravil, zahtevami evropske in ameriške farmakopeje ter priporočili Svetovne zdravstvene organizacije – WHO.


Vse več deležnikov v logističnih verigah se zaveda zgoraj navedenega in se z namenom preprečevanja tveganj in morebitnih škod odloča za izvedbo ocen tveganj, ki se nanašajo na posamezne segmente transportnih poti ter izdajo Pharma oziroma Food safety certifikata, ki se lahko izda tako za vozilo kot za transportni zaboj. Meritve oziroma celovite rešitve z omenjenega področja zagotavlja tudi podjetje LOTRIČ Meroslovje. 

Partnerji, ki se zavedajo pomena zagotavljanja kakovosti in varnosti prepeljanega blaga, so prav gotovo tisti, ki bodo tudi v prihodnje bolje, lažje in hitreje izpolnjevali zahteve in pričakovanja svojih naročnikov in ostajali korak pred konkurenco.