Novica, ki je razveselila voznike električnih vozil

Začetek novembra 2017 predstavlja pomemben mejnik v širjenju e-mobilnosti v kohezijskih državah in prihodnosti evropskega prevoza. V okviru dogodka “Digital Transport Day”, ki se je odvijal v Talinu, so partnerji konzorcija NEXT-E podpisali sporazum o investiciji z INEA, ki bo omogočil izgradnjo omrežja polnilnic za električna vozila v šestih državah srednje in vzhodne Evrope (Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija in Romunija).

Lastniki električnih vozil se veselijo

23. junija 2017 je Evropska komisija sporočila, da bo s programom Instrumenta za povezovanje Evrope sofinancirala izbrani projekt NEXT-E, in sicer s priporočenim sofinanciranjem 18,84 milijona evrov za projekt električnih vozil IPE. Projekt NEXT-E bo vzdolž osrednjega omrežja namestil 222 večstandardnih hitrih polnilnih postaj (zmogljivosti 50 kW) in 30 ultra hitrih polnilnih postaj (150–350 kW) ter vzpostavil osrednje koridorje TEN-T, s čimer bo ustvaril bistveno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil (EV) na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji. Projekt NEXT-E je bil izbran med 152 transportnimi projekti, izmed prvotnih 349, ki so se prijavili za sofinanciranje IPE v skupnem znesku 7,5 milijarde evrov.

Postavitev hitrih polnilnic naj bi se začela v začetku leta 2018, medtem ko je namestitev ultra hitrih polnilnic načrtovana za leto 2019

Projekt NEXT-E predstavlja dober model enkratnega sodelovanja vodilnih skupin v sektorju elektrike, nafte in plina, ki so združile svoje sile z OEM (proizvajalci avtomobilov), da bi ustvarili interoperabilno in nediskriminatorno omrežje napajanja EV kot izvedljivo alternativo obstoječega omrežja ICE (vozil z motorji z notranjim izgorevanjem). Konzorcij sestavljajo PETROL (v Sloveniji in na Hrvaškem), skupina E.ON (Zahodnoslovaška energetika na Slovaškem, E.ON Češka republika, E.ON Madžarska, E.ON Romunija), Skupina MOL (ki jo predstavljajo hčerinske družbe v vseh 6 sodelujočih državah, vključno z MOL Slovenija), Hrvaško elektrogospodarstvo na Hrvaškem, Nissan in BMW.

NEXT-E je politično nujen inovacijski projekt, ki si močno prizadeva za spodbujanje industrije ter uživa podporo in spodbudo Evropske komisije. Ob tem je očitno, da tesno sodeluje z ostalimi projekti iz sosednjih držav in poudarja čim večji evropski vpliv in razsežnost politike koridorja osrednjega omrežja. »Cilj naše politike je, da državljanom končno omogočimo potovanje z alternativami gorivnimi vozili po vsej Evropski uniji,« je povedal Herald Ruijters, direktor direktorata Evropske komisije DG MOVE, Direktorat B – Investicija, Inovacija in Trajnostni Promet.

»Ponosen sem, da bosta Evropska unija in INEA podprli projekt, ki bo spodbudil e-mobilnost v srednji in vzhodni Evropi. Glavno prometno omrežje Evropske unije bo z 252 električnimi polnilnimi točkami, 30 od njih z zelo visoko zmogljivostjo, pridobilo čezmejno interoperabilnost in bolj odprt trg v korist potrošnikov,« je povedal Dirk Beckers, direktor Izvajalske agencije za inovacije in mreže (INEA), na slovesnosti podpisa sporazuma o investiciji.

Trenutno so polnilnice za električna vozila razpršene in pogosto neusklajene, kar predstavlja tveganje prekrivanja ali vrzeli v omrežju. Projekt NEXT-E je pričel z reševanjem tega izziva in ustvaril stalno ter stroškovno učinkovito omrežje, ki zagotavlja sposobnost vožnje na dolge in čezmejne poti. Projekt bo prav tako izkoristil obstoječe izkušnje v državah, kot sta na primer Madžarska in Romunija, brez pomembnih dejavnosti s področja električnih vozil. Da bi zagotovili interoperabilnost na Zahodu in ustvarili eno, popolnoma povezano omrežje, bo projekt usklajen z drugimi tekočimi projekti, ki jih sofinancira CEF, in sicer ULTRA-E, EAST-E in FAST-E.

Postavitev hitrih polnilnic naj bi se začela v začetku leta 2018, medtem ko je namestitev ultra hitrih polnilnic načrtovana za leto 2019, z namenom priprav na prihod nove generacije električnih vozil na dolge razdalje. Pričakuje se, da bo postavitev polnilnic zaključena do konca leta 2020.