Novi paketni usmerjevalnik v vrednosti 14,7 mio EUR

Pošta Slovenije je svečano predala namenu nov paketni usmerjevalnik, ki predstavlja hrbtenico celotnega logističnega procesa v poštnem logističnem centru Ljubljana.

POŠTA SLOVENIJE
POŠTA SLOVENIJE

Nova naprava, za katero je Pošta Slovenije namenila 14,7 mio. EUR, je s tekočimi trakovi povezana s prvim nadstropjem zgradbe, kjer potekajo ključne aktivnosti usmerjanja pisemskih pošiljk. Naprava nudi najsodobnejšo IT-podporo obdelavi podatkov ter avtomatizacijo usmerjanja in nadzora nad logističnim procesom.


Novo napravo so namenu predali (od leve proti desni):člana poslovodstva Pošte Slovenije Vinko Filipič in mag. Andrej Rihter, japonski veleposlanik nj. eksc. Masaharu Yoshida, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, ter predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije  Matjaž Šifkovič 


Pošta Slovenije pospešeno vlaga v širitev kapacitet poštnih logističnih centrov, izgradnjo dodatnih skladiščnih kapacitet ter modernizacijo in avtomatizacijo strojnega usmerjanja paketnih in pisemskih pošiljk. Samo v letu 2018 beleži 9-odstotno rast paketnih storitev, za leto 2019 pa načrtuje 12-odstotno  rast. Ob tem Pošta Slovenije nadgrajuje in razvija nove storitve, sledi globalnim trendom, dobrim praksam in potrebam uporabnikov, da bi zagotovila  čim višjo kakovost storitev.

Operativna hitrost usmerjanja predmetov dela je štirikrat višja in ob polni zasedenosti omogoča  pretok najmanj 10.000 enot na uro. Trenutno z novo napravo usmerijo povprečno do 37.500 enot na dan (paketi, svežnji, pismarnice, večje pisemske pošiljke), kar pomeni da je naprava trenutno v najbolj intenzivnem (večernem) delu dneva zasedena od 60- do 65-odstotno;

Sama izvedba in tehnologija je plod domačega in tujega sodelovanja.Po izvedenih postopkih javnega naročila in izboru dobavitelja je bila avgusta 2016 podpisana pogodba z glavnim izvajalcem, Toshibo Europe GmbH, ki je dela izvedel v sodelovanju s podizvajalcema Fives Intralogistics S.p.a iz Italije ter Rudisom iz Trbovelj. 

www.posta.si

Fotogalerija