Nove površine za skladiščenje dodatnih 3.500 vozil

V zaledju tretjega bazena so pred dnevi sklenili eno pomembnejših investicij na segmentu avtomobilov v Luki Koper. S simboličnim prerezom traku so na Terminalu za avtomobile predali v uporabo nove površine za skladiščenje dodatnih 3.500 vozil. Vrednost gradbenih del je znašala 5,3 milijona evrov, celotne naložbe pa 7,3 milijona evrov.

Luka Koper
Luka Koper | Foto: Luka Koper

Pospešeno izvajanje naložb je v luči zagotavljanja dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin ter nemotenega pristaniškega procesa ena ključnih usmeritev družbe, je potrdila predsednica uprave Nevenka Kržan: »Zagotovo so pospeševanje investicij, razvoja in zaposlovanja prioritete uprave. Pomembno je dodati, da bomo lahko uspešni le, če bomo sodelovali, se pogovarjali in se poslušali. Pred nami so dobri časi, novi posli, mi kot uprava moramo poskrbeti, da bomo vzpostavili pogoje, da bodo ti posli izpeljani v korist vseh deležnikov – zaposlenih, okolice in delničarjev. Ob koncu bi se rada zahvalila vsem, ki so sodelovali pri projektu.«

Območje pristanišča se je z novo investicijo povečalo za 68.000 kvadratnih metrov, medtem ko skladiščna kapaciteta Terminala za avtomobile zdaj znaša 46.500 vozil. Gre za eno najpomembnejših pridobitev terminala, ki je v lanskem letu prvič presegel 800.000 pretovorjenih vozil in tako ohranil primat vodilnega avtomobilskega terminala v Sredozemlju.

Luka Koper

»Za naš terminal je to zares velika pridobitev, hkrati pa tudi jasen znak strankam in poslovnim partnerjem, da nadaljujemo z razvojem. A ne gre samo za ta projekt, saj so v bližini nove parcele, ki jih moramo čim prej nameniti skladiščnim kapacitetam,« je povedal vodja avtomobilskega terminala Gregor Belič.

Ureditev novih skladiščnih kapacitet se je izvajala na površinah t. i. kasete 5A, ki so jih predhodno utrdili z materialom, izkopanim pri gradnji Škocjanskega zatoka in poglabljanju vplovnega kanala prvega luškega bazena. V okviru gradnje je izvajalec, Kolektor CPG, na flišni prekrivki vgradil geosintetik in tamponski sloj, v zaključni fazi pa površino še v celoti asfaltiral. 

Naložba je obsegala tudi ureditev odvodnjavanja meteornih vod prek lovilcev olj in vgradnjo 13 svetlobnih drogov. Poleg zarisanih polj za parkiranje vozil so na delu površine predvideli še parkirna mesta z električnimi polnilnicami, s prestavitvijo carinske ograje pa razširili carinsko območje. V prihodnjih letih bodo na kasetah 6A in 7A v neposredni bližini uredili še dodatne skladiščne površine. 


Fotogalerija