Luka ob polletju poslovala dobro

Skupina Luka Koper je prvo polletje 2023 sklenila z dobrimi poslovnimi rezultati. Vsi finančni kazalniki so višji od načrtovanih, rast pretovora so zabeležili tudi na obeh strateških blagovnih skupinah – so edino jadransko pristanišče in eno redkih evropskih pristanišč, ki je v tem obdobju zabeležilo rast kontejnerskega pretovora.

Luka Koper
Luka Koper | Foto: Luka Koper

Na kontejnerskem terminalu so z 554.949 TEU za 5 odstotkov presegli pretovor v enakem obdobju lani, na avtomobilskem pa z 451.611 pretovorjenimi vozili dosegli 23 odstotno rast. Čisti prihodki od prodaje so znašali 158,9 milijona evrov, kar je za 2 odstotka oziroma 3,8 milijona evrov več od prihodkov v prvem polletju lani in 9 odstotkov oziroma za 13,3 milijona evrov več od načrtovanih.

Luka Koper

Več prihodkov so zabeležili zlasti na račun večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter višjih cen storitev,  medtem ko so bili zaradi postopne umiritve razmer v globalni logistiki in posledično krajšega zadrževanja blaga na skladiščih prihodki iz naslova skladiščnin za 20 odstotkov oziroma 8,5 milijona evrov nižji od lanskih. Pričakovano nižji prihodki iz skladiščnin in dvig stroškov zaradi inflacijskih pritiskov sta bila tudi ključna dejavnika, ki sta vplivala na dosežen poslovni izid poslovanja (EBIT), ki je do vključno junija znašal 37,6 milijona evrov in načrtovanega presegel za 87 odstotkov oziroma 17,5 milijona evrov. Kljub temu je zaradi že omenjenega znižanja skladiščnin in povečanih stroškov zaostajal za lanskim letom, in sicer za 21 odstotkov oziroma 10,2 milijona evrov. Zaradi višjih materialnih in drugih stroškov so rast zabeležili tudi na odhodkovni strani – poslovni odhodki so v prvih šestih mesecih znašali 123,2 milijona evrov, kar je sicer za 3 odstotke oziroma 3,5 milijona evrov pod načrtovanimi, vendar 14,2 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 32 milijona evrov in je presegel načrtovanega za 83 odstotkov.