Ko se na avtocesti pokvari vozilo

Vsaka ustavitev vozila na avtocesti in hitri cesti predstavlja oviro za ostale udeležence, ki lahko pripelje tudi do nesreče. Ta nevarnost se poveča, če se na odstavnem pasu ali odstavni niši ustavi tovorno vozilo. Tega loči le nekaj 10 cm od vozil, ki vozijo po voznem pasu, kjer je največ tovornih vozil.

Ko se na avtocesti pokvari vozilo

Kljub temu lahko takšno vozilo, če bistveno ne ogrožajo ostalih udeležencev v cestnem prometu, stoji še dve uri na tem mestu, da se okvara odpravi. Za odpravo okvare poskrbi voznik sam ali pa se na pomoč obrne na svoj servis. V kolikor vozniku to ne uspe v dveh urah ali takoj ugotovi, da je vozilo potrebno odvleči, vozilo odstrani upravljalec avtoceste na stroške voznika s svojimi pogodbenimi izvajalci, saj zakon o cestah določa, da lahko vsa vozila, katerih NDM presega 3,5 tone, odstrani samo upravljalec cest.

Slovenski avtocestni križ dnevno prevozi tudi več kot 7200 tovornih vozil (najbolj je obremenjen AC-odsek Unec–Postojna). Vsako vozilo se lahko med vožnjo pokvari, zato dnevno lahko spremljamo opozorila prometno-informacijskega centra o ovirah na cestah. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., je skladno z Zakonom o cestah in Zakonom o pravilih cestnega prometa kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest, med katere spadajo tudi okvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila, ter s tem zagotoviti varen pretok prometa.

Zakonska določila nalagajo družbi DARS, da mora brez odlašanja zagotoviti, da so s ceste odstranjene vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti in ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost udeležencev v prometu. 

Kateri izmed pogodbenih izvajalcev je na katerem avtocestnem dolžan odstraniti vozila, kakšne so cene in zakonodaja na tem področju, si preberite v junijski številki revije Transport & Logistika.

Fotogalerija