Kaznovanje tudi brez ustavljanja

Vsi poznamo naprave, ki nam izmerijo hitrost, malo pa nas ve, da je ime radar pravzaprav kratica, ki označuje radijsko detekcijo in rangiranje (RAdio Detection And Ranging).

Tehnika

Sprva vojaški sistem za merjenje oddaljenosti z se danes množično uporablja v letalih in vseh zračnih plovilih, kontrolnih stolpih na letališčih, ladjah, podmornicah in tudi v prometu! Z njimi nadziramo hitrost in na ta način lovimo prehitre voznike ter umirjamo promet.

Hitrost v prometu na naših cestah oziroma ob njih nadziramo na dva načina, in sicer s samodejnim merjenjem in evidentiranjem prekoračitev, za kar skrbijo stacionarni in mobilni radarski sistemi, ter s policijskim nadzorom, ki ga najpogosteje izvajajo z laserskimi merilniki.
Mobilne radarske sisteme, nameščene v osebna vozila ali postavljene na premične zložljive podstavke, pa uporabljajo tudi enote medobčinskih in mestnih redarstev, ki nimajo pooblastil za ustavljanje prehitrih voznikov in morajo prekršek evidentirati oziroma dokazati s priloženo fotografijo. Policija pa ta pooblastila ima in lahko prehitre voznike kaznuje na licu mesta, zato lahko uporabljajo tudi merilnike, ki ne pokažejo slike, temveč le hitrost.

Fizikalni pojav

Radarski sistemi hitrost merijo s pomočjo fizikalnega pojava, znanega kot Dopplerjev učinek. Radarska antena, ki mora cesto obvezno opazovati pod kotom 20 stopinj, oddaja valove. Ko se ti odbijejo od vozila, spremenijo frekvenco. Merilnik tako zazna razliko med poslano in prejeto frekvenco, s katere določi hitrost vozila.
Razmeroma ozek meritveni horizont, ki vozila nadzira v pasu od5 do 30 metrov od položaja radarja, voznikom omogoča več manevrskega prostora za reševanje z zaviranjem. Res pa je, da naprava deluje povsem samodejno – meri in evidentira.

Za merjenje na večje razdalje uporabljajo policisti tako imenovano lasersko pištolo, ki v vsega pol sekunde proti tarči pošlje več snopov laserskih žarkov, s katerimi meri razdaljo do vozila. Vgrajeni procesor na podlagi znanega časa nato izračuna hitrost vozila. Ker je ta procesor zmožen rezultate posameznih meritev hitro pretvoriti v digitalno obliko, jih zato lahko obdela še s posebnim algoritmom za digitalno zmanjšanje šuma.
Ta funkcija policistom omogoča uporabo merilnika tudi v slabših vremenskih razmerah, v nalivu, snegu … Z zmogljivo optiko, petkratno povečavo, takšen najnovejši kompaktni laserski merilnik omogoča boljše fokusiranje in meritve z razdalje do 1,5 kilometra.

Vozniki zaradi velike razdalje patruljo opazijo pozneje, kar pomeni, da laserski snop mnogokrat prehiti zavorni odziv voznika.

Radarji so na cesti že od leta 1947

Radar se je na cesti v vlogi nadzornika hitrosti prvič znašel že leta 1947, ko je podjetje Automatic Signal Company v ameriški zvezni državi Connecticut razvilo in policiji dobavilo prve tovrstne naprave. Vendar je bilo te velike in težke tridelne škatle težko premikati med meritvenimi lokacijami. Vozniki so jih tako brez težav opazili tudi na večji razdalji. Prvi ročni radarski merilnik pa so sedem let pozneje predstavili v podjetju Decatur Electronics.

V prihodnje pa bo zagotovo policijskega nadzora manj, saj nas bodo omejevali že sistemi v vozilih. Naša navigacija v vozilih že danes ve, kako hitro se peljemo in kolikšna je zakonska omejitev hitrosti na tem odseku ceste. In le vprašanje časa je, kdaj bodo ti sistemi samodejno pobrali moč motorju in nam ne bodo dovolili voziti hitreje, kot je določeno.

 

 

V katerem primeru lahko izpodbijate meritev?

Na zahtevo voznika v postopku je policist dolžan pokazati nepoškodovano oziroma berljivo certificirano oznako Urada Republike Slovenije za meroslovje, ki je na ohišju merilnika. Če te oznake ni, se meritev šteje za neveljavno.

 

Opozarjanje z lučmi je prepovedano, prepovedane pa so tudi naprave za motenje meritev

Če boste na naših cestah voznike opozarjali na prisotnost policijske kontrole, vas načeloma za to početje policist ne more kaznovati. V slovenski zakonodaji namreč ni konkretnih določb, ki bi prepovedovale opozarjanje soudeležencev v prometu na policijsko kontrolo.
Vendar, pozor! Če boste pri tem pobliskavali z lučmi, vas policisti lahko kaznujejo. Na policiji so nas opozorili, da zakon o pravilih cestnega prometa v 70. členu namreč prepoveduje nepravilno uporabo svetlobnih znakov na vozilu:
"Zvočne in svetlobne opozorilne znake sme voznik uporabiti le, kadar je ogrožen on sam ali kdo drug in pri prehitevanju zunaj naselja. V primeru, da voznik svetlobne znake uporablja iz drugih razlogov, zakon za to kršitev predpisuje globo."
Na policiji pa so nam pojasnili tudi, da so v skladu z veljavno prometno zakonodajo prepovedane naprave, ki onemogočajo oziroma motijo delovanje merilnih naprav. V vozilu pa lahko imate tako imenovane "radar detektorje", ki vas opozarjajo na radarske valove in laserske žarke.