Kako izboljšati dobavno verigo?

Vprašanja in rešitve, povezane z dobavno oz. logistično verigo, so pogosto ključnega pomena za uspeh podjetja. Včasih za izboljšanje teh procesov niso potrebne dramatične strateške spremembe v delovanju podjetja, pač pa lahko veliko doprinese že več majhnih korakov. Zbrali smo 3 nasvete, ki lahko vodijo k pozitivnim spremembam.

Logistika
  1. Optimizacija načina prevoza in dostavnih poti

Zlasti za manjša podjetja je smiselno, da dobro načrtujejo dostavne poti – če je npr. podjetje locirano v Celju, naj isti dan dostavlja v Ljubljano in Koper, ne pa en dan v Ljubljano in drug dan v Koper. To prinaša časovno in finančno optimizacijo. Ravno tako je pomemben premislek tudi pri nakupu dostavnih vozil, pri čemer je poleg porabe goriva potrebno upoštevati tudi zanesljivost, ceno rednih in izrednih servisov, ceno rezervnih delov itn.

V primeru, da gre že za nekoliko večja podjetja, je smiselno, da podjetja premislijo o najemu storitev logističnih podjetij. »Marsikatera podjetja še vedno sama prevažajo svoje produkte, kljub temu, da bi bilo zanje stroškovno in časovno bolj smiselno, da bi za takšne storitve najeli specializirana logistična podjetja, ki lažje skrbimo za optimizacijo na različnih področjih,« poudarja Aleš Erčulj, direktor enega največjih podjetij na področju hladne logistike živil pri nas. 

  1. Strateško razporejanje inventarja v skladišču

Preverite, kako deluje vaše skladišče in premislite, če je inventar razporejen optimalno. Z dobro razporeditvijo vaših izdelkov, kuvert in škatel ter vsega materiala, ki ga potrebujete za pakiranje (npr. lepilni trakovi, škarje, letak, ki ga priložite poslanemu izdelku) lahko znatno optimizirate čas, porabljen za pripravo paketov. Ponovno pa je na neki točki dobro premisliti o najemu logističnega partnerja, ki ponuja storitve prevozov in skladiščenja, žal pa marsikatera podjetja ne vedo, da zunanji izvajalci niso nujno (samo) strošek, ampak lahko pripomorejo k optimizaciji v podjetju in – gledano z vidika celotne finančne bilance – celo pomagajo k doseganju višjih dobičkov.

  1. Prilagodite se potrebam v danem trenutku

Relativno poceni tehnologija, ki pogosto temelji na rešitvah v oblaku, omogoča dober nadzor nad prihajanju pošiljk iz tovarne. Ko imate vse informacije na dlani, lažje organizirate delovne ekipe ter se hitro in učinkovito prilagajate potrebam. Pomen dobre informacijske strukture poudarjajo tudi v Frigologu: »Informacijska tehnologija nam omogoča kompleksen in natančen nadzor nad blagom, kar je še posebej kritičnega pomena pri temperaturno blagu, kot so živila, za kar smo specializirani v našem podjetju. Dobra IT struktura omogoča, da so v vsakem trenutku na voljo informacije glede zaloge in rokov uporabe izdelkov, ki so bodisi v skladišču ali pa nekje na poti. Lažja sta seveda tudi komunikacija znotraj podjetja in z naročniki, naročanje, izdajanje blaga itn,« je še povedal direktor Aleš Erčulj.