Drugi tir za zdaj preveč tvegan

Izgradnja drugega tira na relaciji Koper-Divača naj bi bila po ugotovitvah OECD zaradi negotove rasti prometa koprskega pristanišča preveč tvegana. Pri OECD poudarjajo, da trenutne možnosti javno-zasebnega partnerstva pri tem projektu tveganja ne zmanjšujejo, pri OECD predlagajo izgradnjo zalednega terminala.

Izvlečni tir vse bližje

Mednarodni prometni forum pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je z analizo različnih modelov javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Koprom in Divačo ugotovil, da promet v Luki Koper sicer narašča, vendar ne tako hitro kot ostala pristanišča. Kot drugo vprašanje pa se poraja dvom, ali bo povečanemu povpraševanju Luka Koper lahko sledila.

Drugi tir naj bi po njihovih ocenah ustvaril povečanje prometa, toda, da bi se njegova investicija povrnila bo potrebnih veliko let. Poraja se dvom, da bi se investicija sploh povrnila. Dokler se dolgoročno povpraševanje ne stabilizira, se predlaga odložitev izgradnje drugega tira in izgradnjo zalednega terminala.