DKV BOX EUROPE tudi v Sloveniji?

S 1. aprilom 2018 bo Slovenija prešla s sistema cestninskih postaj na sistem cestninjenja v prostem prometnem toku DarsGo, ki bo obvezen za vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.

DKV

Obstoječi cestninski sistem zaradi vedno večjega obsega prometa ne deluje več optimalno, zato Slovenija potrebuje sodoben sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, torej brez cestninskih postaj. Cestninjenje brez postankov bo v Sloveniji zagotovil sistem DarsGo, ki bo pokril vse avtoceste in predor Karavanke. »Kartice DARS in cestninski boxi ABC, ki so bili v uporabi do sedaj, s 1. aprilom 2018 ne bodo več veljavni. Preostali znesek dobroimetja bodo stranke dobile povrnjen. Že sedaj pa se uporabniki lahko registrirajo na nov cestninski sistem,« je pojasnil Matej Kranjc iz družbe DARS, ki upravlja cestninske ceste.

Nova cestninska naprava DarsGo box
Mednarodno podjetje DKV Euro Service, ki je partner družbe DARS, bo cestninskim uporabnikom pomagalo pri administraciji. »Strankam bomo omogočili, da se bodo lahko osredotočile na svojo osnovno dejavnost -  dostavo blaga v najkrajšem možnem času. Vozilom, ki so že bila registrirana v Sloveniji prek DKV, bomo pomagali pri prehodu na nov cestninski sistem, zato bo registracija zanje olajšana,« je povedal Uroš Bračun, vodja podružnice DKV Euro Service Slovenia. Uporabniki bodo novo cestninsko napravo DarsGo box prejeli z brezplačno dostavo znotraj EU ali pa jo bodo prevzeli na izbrani servisni postaji DARS.

Storitev DKV BOX EUROPE tudi v Sloveniji?
Nov način plačevanja cestnine s storitvijo DKV BOX EUROPE bo sprva veljal v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Avstriji in na Poljskem, kmalu pa bo vključil še Italijo, Portugalsko, Španijo in Madžarsko. DKV Euro Service pa v prihodnosti načrtuje uporabo ene naprave za plačilo cestnine za vse obstoječe in načrtovane cestninske ceste, mostove in predore.  

DKV Euro Service  - ponudnik popolne storitve 
Podjetje svojim strankam ne zagotavlja le storitev slovenske cestnine, temveč nudi vse, kar je potrebno za celovit koncept oskrbe, npr. plačilo cestnine v 30 evropskih državah, celovito oskrbo z gorivom na 46.000 bencinskih črpalkah po vsej Evropi, vračilo davkov in storitve za vozila. Stranka dobi le en račun s pregledno razporeditvijo stroškov.