Cestnine višje za 3 odstotke

Vlada je na 170. seji 1.3.2018 sprejela sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Objavila ga bo v Uradnem listu RS.

Naprave za elektronsko cestninjenje že na voljo

Cestnina za vozila prvega cestninskega razreda, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, je 0,205940 evra brez DDV za kilometer prevozne razdalje, in za vozila drugega cestninskega razreda, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, je 0,428356 evra za kilometer prevozne razdalje. Izhodiščna cena cestnine za omenjena razreda se torej zviša za tri odstotke. Ocenjuje se, da se bodo zaradi tega prihodki družbe DARS povečali za 6,8 milijona evrov na letni ravni.

Vlada je na seji dala soglasje k Splošnemu aktu o cestninjenju, ki ga je uprava družbe DARS sprejela 6. februarja 2018. V aktu so zapisana tehnična oz. organizacijska pravila v zvezi s cestninjenjem vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

Več o pojasnilih  glede te tematiki pa si preberite v marčevski številki revije Transport & Logistika.