Če globe ne bodo poravnane, države ne bo moč zapustiti

V Turčiji so 15. marca začeli veljati novi predpisi o cestninah in plačilu glob. V primeru, da vse cestnine ali globe ne bodo poravnane, težka tovorna vozila ne bodo mogla zapustiti države.

turško-bolgarska-meja-mejni-prehod-tovornjaki
Vozniki z vozilom tako ne bodo mogli več prečkati meje, v primeru da niso poravnane vse kazni, cestnine in mostnine.

Po novih predpisih je potrebno vse neplačane kazni in cestnine pred zapustitvijo države plačati na mejnih prehodih. Po navedbah avstrijskega združenja prevoznikov AISOE je plačila mogoče opraviti s POS terminali (Point of Sales Terminals).

Vozniki z vozilom tako ne bodo mogli več prečkati meje, v primeru da niso poravnane vse kazni, cestnine in mostnine, ki so bile dodeljene določenemu vozilu. Tuji prevozniki lahko predhodno preverijo svoje neporavnane obveznosti na spletni strani Turškega davčnega urada (na podstrani „Yabancı Plakalı Araç Ödemeleri” – Plačila za tuja vozila).