Bodo voznikom ukinili dnevnice?

Z naslednjim letom naj bi začele veljati nekatere spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini. Te naj bi sledile Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev. Ta tudi mednarodne voznike – kljub specifičnosti tega delovnega mesta – uvršča med napotene delavce. Spremembe zakona naj bi npr. voznikom v mednarodnih prevozih ukinile dnevnice.

Bodo voznikom ukinili dnevnice?

Neenotnost glede zakonske ureditve

Določbe, ki naj bi bile uveljavljene na podlagi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev tudi v avtoprevozniškem sektorju, se zdijo zbornicama problematične. Neenotnost glede zakonske ureditve tega področja obstaja tudi med ministrstvom za finance in ministrstvom za delo. Prvo se pridružuje stališču zbornic, da voznik mednarodnih prevozov ne more biti napoten, ker da napotitve veljajo le za kabotažne prevoze – tako namreč izhaja iz evropske direktive, drugo pa prevozništvo (in s tem voznika) izenačuje z opravljanjem drugih vrst čezmejnih storitev (inštalaterji, mizarji, gradbinci itd.). Vsekakor se bosta morali ministrstvi o tem v najkrajšem času poenotiti.

Razlike tudi znotraj EU

Razlike v razumevanju, za koga vse naj bi veljala zakonodaja o napotovanju delavcev, se kažejo tudi v Evropi. Tako na primer so Nemčija, Francija in Avstrija v svojo zakonsko prakso že uvedle načelo izenačene obravnave za vse vrste čezmejnih storitev, torej tudi za avtoprevozništvo. Zanimivo je, da je na primer Italija, ki je primer ene najbolj normiranih in zbirokratiziranih evropskih držav, napotovanje delavcev predvidela samo za primere kabotažnih prevozov. Seveda je nemška, avstrijska in francoska zakonska izvedba napotovanja delavcev odkrito usmerjena v oteževanje dostopa tujim delavcev na njihov trg dela, kljub temu bodo seveda prizadeti tudi nemški, avstrijski in francoski izvajalci čezmejnih storitev.

Očitno zakonska ureditev opravljanja čezmejnih storitev postaja velik izziv prav za evropsko komisarko za promet, Bulčevo, ki je v zvezi s tem že izrekla nekaj zamisli o tem, da je treba doseči neko (kompromisno) enotno rešitev na evropski ravni.

Na predlagane spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini sta zbornici dali dva pomembna predloga. In sicer želita vključitev tudi povračil stroškov prehrane, ki so izplačana v obliki dnevnice, do višine in pod pogoji, ki jih določa zakon, ter podaljšanje trajanja začasne napotitve s 30 na 90 dni.

Več o tej problematiki si preberite v novembrski številki revije Transport & Logistika, ki jo lahko naročite tukaj