100 največjih slovenskih prevoznikov

Tudi letos smo vam pripravili pregled stotih največjih prevozniških podjetij v Sloveniji na osnovi javno dostopnih finančnih podatkov za leto 2021 in standardne klasifikacije dejavnosti (skupina H-49.410 – cestni prevoz blaga).

Srečanje prevozniških družin

Kot so že same razmere na trgu nakazovale, da se prevozništvo v Sloveniji počasi konsolidira in se je v veliki meri uspelo uspešno spopasti s korona krizo, pomanjkanjem delovne sile ter s podražitvami, lahko iz tabele TOP 100 za leto 2021 razberemo, da je za nami eno najuspešnejših let v panogi. 

Skupni prihodki največjih sto podjetij so prvič, odkar sestavljamo lestvico, presegli milijardo evrov, skupni dobiček pa se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za več kot tretjino. Velik vpliv na promet je zagotovo imelo povišanje cen prevozov, saj so se cene prevozov v zadnjem letu, dveh, odvisno od vrste prevoza, povišale od 10 % pa vse do tudi 30 %

Tabela: 100 največjih prevoznikov 2021 (PDF)


*Podatki na dan 31. 7. 2022
*Omeniti je treba, da v tabeli ni zajetih kar nekaj velikih slovenskih prevoznikov, saj podatki zaradi obveznosti revidiranja poslovnih rezultatov še niso javno dostopni. Bi pa ti podatki zagotovo še izboljšali celotno sliko največjih sto.