100 največjih prevozniških podjetij v Sloveniji

Prenesite si seznam 100 največjih prevoznikov. Pregled stotih največjih prevozniških podjetij v Sloveniji smo za vas pripravili v lanski oktobrski številki na osnovi javno dostopnih finančnih podatkov za leto 2022 in standardne klasifikacije dejavnosti (skupina H-49.410 - cestni prevoz blaga).

Srečanje prevozniških družin

Že ob objavi prvih rezultatov za leto 2022 se je nakazovalo še eno odlično leto za slovenske avtoprevoznike. Analiza podatkov je tako pokazala visok porast praktično pri vseh kazalnikih. Tako se je skupni promet stotih največjih v primerjavi z letom 2021 povečal za 22 %, dobiček za 78 %, in kljub težavam z zaposlovanjem lahko iz podatkov razberemo 6 % več zaposlenih.

100 največjih slovenskih prevoznikov


100 največjih slovenskih prevoznikov100 največjih slovenskih prevoznikov