100 največjih logistov

Lestvica 100 največjih logistov je narejena na osnovi javno dostopnih finančnih podatkov za leto 2021 in standardne klasifikacije dejavnosti, katerih osnovna dejavnost je povezana z logistiko.

Logistika
Logistika

H 52.100 Skladiščenje, H52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, H 52.240 Pretovarjanje,  H 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti, H 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve, H 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost, H49.200 Železniški tovorni promet. 

Tabela: 100 največjih logistov


*Podatki na dan 20.6.2022

*V tabeli so niso zajeta nekatera podjetja, ki še nimajo javno objavljenih rezultatov poslovanja ali so zavezana k dodatni reviziji podatkov za leto 2021


Datoteke